Startseite » 1388 Botzanowitz (Bodzanowice) II

1388 Botzanowitz (Bodzanowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBotzanowitz · · · Bodzanowice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Topographisch

Datacja odcisku: 1837

Chronologia odcisku: 1837 – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 328, s. 331 (1837), sygn. 327, s. 631 (1865)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DORF GERICHTS SIEGEL DER GEMEINDE DES || ROSENBERGER | KREISSES | BODZANOWITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} rzeka w pas, nad rzeką pięć sosen, na brzegach murawa

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 20, PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1388