Startseite » 1390 Bronietz (Broniec) I

1390 Bronietz (Broniec) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBronietz · · · Broniec
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Wappen

Datacja odcisku: 1797

Chronologia odcisku: 1797 – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 21 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 3418, k. 1 (1797); APOp, SP w Oleśnie, sygn. 149, k. 22 (1847)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie wieńcowe} BRONIETZ :

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} serce

Publikacje: opis i ryc. Wilpert nr 27, PWGW; A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 470; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1390