Startseite » 1392 Busow (Budzów) I

1392 Busow (Budzów) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBusow · · · Budzów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1858

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1866

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 392, k. 221 (1858), sygn. 150, b.p. (1825, 1866)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} monogram G B, nad monogramem słońce, pod nim murawa

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 29, PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1392