Startseite » 1394 Busow (Budzów) III

1394 Busow (Budzów) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBusow · · · Budzów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Staatswappen

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: koniec XIX w. pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 150, b.p. (1890, 1897, 1902); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE BUSOW * || Kreis Rosenberg, O/S.

Opis pola pieczęci: godło państwowe orzeł z berłem i jabłkiem w szponach

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 31; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1394