Startseite » 1399 Donnersmark (Pakoszów) II

1399 Donnersmark (Pakoszów) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDonnersmark · · · Pakoszów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1885

Chronologia odcisku: koniec XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 150, b.p. (1885); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE- VORSTAND || Kreis Rosenberg, O.-S.

W polu: DONNERSMARK (dwa ozdobne ornamenty nad i pod napisem)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 36; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1399