Startseite » 14 Brzezetz (Brzeźce) I

14 Brzezetz (Brzeźce) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBrzezetz · · · Brzeźce
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1874

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 155, b.p. (1874, 1915)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE BRZEZETZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu siedem kłosów zboża pomiędzy dwoma sierpami skierowanymi do środka pola

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 14

Schlagwörter: