Startseite » 1400 Donnersmark (Pakoszów) III

1400 Donnersmark (Pakoszów) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDonnersmark · · · Pakoszów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Staatswappen

Datacja odcisku: 1894

Chronologia odcisku: 1894 – 1900

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 344, b.p. (1894, 1900)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE DONNERSMARK KREIS ROSENBERG O/S

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} godło państwowe – orzeł z berłem i jabłkiem w szponach

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 1, nr 37; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1400