Startseite » 1407 Frei Kadlub (Kadłub Wolny) III

1407 Frei Kadlub (Kadłub Wolny) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFrei Kadlub · · · Kadłub Wolny
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1853

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 18 x 20 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 3820, k. 62 (1853); APOp, SP w Oleśnie, sygn. 160, s. 97 (1825), 317 (1855)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} F : KADLUB

Opis pola pieczęci: lemiesz pługa w słup

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 56, opis PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1407