Startseite » 1408 Frei Kadlub (Kadłub Wolny) IV

1408 Frei Kadlub (Kadłub Wolny) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFrei Kadlub · · · Kadłub Wolny
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1897

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 160, s. 536 (1897); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S

W polu: FREI-KADLUB | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 56; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1408