Startseite » 1413 Gohle (Gola) II

1413 Gohle (Gola) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGohle · · · Gola
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1917

Chronologia odcisku: pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 155, b.p. (1917)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDEVORSTAND + || KREIS ROSENBERG O/S.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GOHLE (pojedyncze linie oraz ozdobne ornamenty nad i pod napisem)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 58; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1413