Startseite » 1416 Gross Borek (Borki Wielkie) II

1416 Gross Borek (Borki Wielkie) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Borek · · · Borki Wielkie
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1845

Chronologia odcisku: 1845 – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 331, b.p. (1845), sygn. 336, b.p. (1857)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * SIEGEL DER GEMEINDE GROSS BORCK

W polu: IM | ROSENBERG: | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 59; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1416