Startseite » 1417 Gross Borek (Borki Wielkie) III

1417 Gross Borek (Borki Wielkie) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Borek · · · Borki Wielkie
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1905

Chronologia odcisku: 1905 – 1912

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 148, b.p. (1905, 1912)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE GROSS- BOREK * || KREIS ROSENBERG O/S.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ozdobny ornament

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 59; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1417