Startseite » 1418 Gross Borek (Borki Wielkie) IV

1418 Gross Borek (Borki Wielkie) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Borek · · · Borki Wielkie
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1929

Chronologia odcisku: 1913 – 1929

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 232, b.p. (1929)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} Gemeindevorstand || Krs. Rosenberg, O.-S.

W polu: Gr[[o]]s[[s]] Bo[[r]]ek (ozdobne ornamenty nad i pod napisem)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1418