Startseite » 1419 Gross Borek (Borki Wielkie) V

1419 Gross Borek (Borki Wielkie) V

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Borek · · · Borki Wielkie
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1931

Chronologia odcisku: 1931 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 232, b.p. (1931)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} Gemeindevorstand || Krs. Rosenberg O.-S.

W polu: Gross-Borek (ozdobne ornamenty nad i pod napisem)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 59; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1419