Startseite » 1422 Grunowitz (Gronowice ) II

1422 Grunowitz (Gronowice ) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGrunowitz · · · Gronowice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: 1890 – 1924

Wymiary odcisku: 32 x 20 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 155, b.p. (1891, 1896); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890);

APOp, RO, W. I, sygn 11095, s. 767 (1924)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE VORSTAND + || KREIS ROSENBERG O/S.

W polu: VON | GRUNOWITZ

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 60; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1422