Startseite » 1424 Jamm (Jamy) I

1424 Jamm (Jamy) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćJamm · · · Jamy
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1825

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 17 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 157, b.p. (1825)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} IAMM : GEM

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe niepełne} trzy skrzyżowane cepy

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 61, opis Wilpert XII.3, PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1424