Startseite » 1426 Jaschine (Jasienie) I

1426 Jaschine (Jasienie) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćJaschine · · · Jasienie
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1831

Chronologia odcisku: 1794 – 1852

Wymiary odcisku: Ø 22 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 4251, b.p. (1831), sygn. 1092, 9 (1794), sygn. 1094, k. 43 (1844); APOp, SP w Oleśnie, sygn. 158, b.p. (1845), sygn 484. bp (1852)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze

obrzeżenie ciągłe} * IASSIN · GERICHTSS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} pług skierowany w prawo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 2, s. 62, opis PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1426