Startseite » 1433 Klein Borek (Borki Małe) II

1433 Klein Borek (Borki Małe) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlein Borek · · · Borki Małe
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 24 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, WP w Oleśnie, sygn. 6, b.p. (1873); sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S

W polu: KLEIN-BOREK | KREIS

Publikacje: opis i ryc. KPW 3, s. 122; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1433