Startseite » 144 Roschowitzdorf (Roszowice)

144 Roschowitzdorf (Roszowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRoschowitzdorf · · · Roszowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Wappen, Religiöse Symbole

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 124, 238, 239 (1927), APOp, RO, sygn. 62728, b.p. (1924)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEM. ROSCHOWITZ-DORF + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu gwiazda sześcioramienna, w niej oko Opatrzności

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 144