Startseite » 1439 Kneja (Knieja) II

1439 Kneja (Knieja) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKneja · · · Kneja
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1856

Chronologia odcisku: 1856 – 1900

Wymiary odcisku: 19 x 22 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 163, b.p. (1856); APOp, WP

w Oleśnie, sygn. 6, b.p. (1900)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} ORTSGERICHT KNEJA

Opis pola pieczęci: postać mężczyzny – myśliwego?

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 3, s. 124, opis PWGW