Startseite » 1441 Kolpnitz (Kołpnica)

1441 Kolpnitz (Kołpnica)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKolpnitz · · · Kołpnica
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1845

Chronologia odcisku: 1845 – 1871

Wymiary odcisku: 22 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 301, k. 72 (1845), sygn. 323,

b.p. (1871)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie sznurowe} .K. (pod spodem ornament ozdobny)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 3, s. 125, opis PWGW