Startseite » 1445 Kostellitz (Kościeliska) I

1445 Kostellitz (Kościeliska) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKostellitz · · · Kościeliska
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Topographisch

Datacja odcisku: 1852

Chronologia odcisku: 1826 – 1852

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 3060, b.p. (1826); APOp, SP

w Oleśnie, sygn. 165, k. 67 (1852)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KOSTTELISK. GEM

Opis pola pieczęci: kościół

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 3, s. 126, opis PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 461