Startseite » 1451 Kraskau (Krasków) II

1451 Kraskau (Krasków) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKraskau · · · Krasków
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1892

Chronologia odcisku: 1892 – 1935

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 165, b.p. (1892, 1935)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S. W polu: KRASKAU | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 3, s. 128