Startseite » 1453 Krisanowitz, Krysanowitz (Krzyżańcowice) II

1453 Krisanowitz, Krysanowitz (Krzyżańcowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKrisanowitz, Krysanowitz · · · Krzyżańcowice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: 1890 – 1901

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 406, b.p. (1890), sygn. 373, b.p. (1901); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || O/S (obok data: po lewej 18, po prawej 13 (?) W polu: KRZYZANCOWITZ | ROSENBERG | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 3, s. 128