Startseite » 1458 Kutzoben (Kuczoby) II

1458 Kutzoben (Kuczoby) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKutzoben · · · Kuczoby
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1891

Chronologia odcisku: koniec XIX wieku

Wymiary odcisku: Ø 24 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1891)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S. W polu: KUTZOBEN | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 3, s. 130