Startseite » 1461 Laskowitz (Laskowice) I

1461 Laskowitz (Laskowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLaskowitz · · · Laskowice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1835

Chronologia odcisku: 1828 – 1887

Wymiary odcisku: 22 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 2037, k. 26 (1835), sygn. 6084, k.1 (1828); APOp, SP w Oleśnie, sygn. 170, b.p. (1887)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} · GEMEINDE LA[[S]]KOWITZ ROSENBERG : CR :

Opis pola pieczęci: świerk na murawie

Publikacje: opis Wilpert XIII.6, opis PWGW, opis i ryc. D. Pach, 325 lat konsekracji Kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca i św. Barbary w Laskowicach, 1687-2012, Laskowice /Parafia Tuły 2012, s. 62; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4