Startseite » 1462 Laskowitz (Laskowice) II

1462 Laskowitz (Laskowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLaskowitz · · · Laskowice
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1887

Chronologia odcisku: 1887 – 1931

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SP w Oleśnie, sygn. 170, b.p. (1887), sygn. 232, b.p. (1931)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE- VORSTAND LASKOWITZ * || KR. ROSENBERG O.S.

Opis pola pieczęci: świerk na murawie

Publikacje: opis Wilpert XIII.6, opis PWGW, opis i ryc. D. Pach, op. cit., s. 62. Uwagi: na pieczęci z 1936 r. trzy świerki, D. Pach, op. cit., s. 63; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4