Startseite » 1466 Leschna (Leśna) II

1466 Leschna (Leśna) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLeschna · · · Leśna
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1880

Chronologia odcisku: 1880 – 1919

Wymiary odcisku: Ø 24 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 174, b.p. (1880, 1919)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S. W polu: LESCHNA | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4