Startseite » 1468 Lomnitz (Łomnica) II

1468 Lomnitz (Łomnica) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLomnitz · · · Łomnica
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1838

Chronologia odcisku: 1838 – 1899

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 6892, k. 35 (1838); APOp, SP w Oleśnie, sygn. 175, b.p. (1899)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN SIE: V: LOMNITZ || ROSENBG: | CREIS.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} dwie skrzyżowane kosy

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4