Startseite » 1469 Lomnitz (Łomnica) III

1469 Lomnitz (Łomnica) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLomnitz · · · Łomnica
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Staatswappen

Datacja odcisku: 1901

Chronologia odcisku: 1901 – 1913

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 175, b.p. (1901, 1913)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE- VORSTAND LOMNITZ * || KR. ROSENBERG O.S.

Opis pola pieczęci: godło państwowe – orzeł z berłem i jabłkiem w szponach

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4