Startseite » 147 Sackenhoym (Grabówka) I

147 Sackenhoym (Grabówka) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSackenhoym · · · Grabówka
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Wappen

 

Datacja odcisku: 1850

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Koźlu, sygn. 23168, k. 149v (1850)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} COLLONIE SACKENHOYM || COSELER | KREYS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} wspięty, zwrócony w prawo lew trzymający kosę

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 147