Startseite » 1472 Lowoschau (Łowoszów) II

1472 Lowoschau (Łowoszów) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLowoschau · · · Łowoszów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Topographisch

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 176, b.p. (1867); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE LOWSCHAU || ROSENBERG: | KREIS

Opis pola pieczęci: trzypiętrowy budynek, po jego obu stronach po jednym wysokim liściastym drzewie

Publikacje: opis PWGW, opis Wilpert XIII.9, ryc. Wilpert nr 234