Startseite » 1473 Lowoschau (Łowoszów) III

1473 Lowoschau (Łowoszów) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLowoschau · · · Łowoszów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Topographisch

Datacja odcisku: 1902

Chronologia odcisku: 1902 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 142, b.p. (1902), sygn. 232, b.p. (1931)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE LOWOSCHAU || KREIS | ROSENBERG O/SCHL.

Opis pola pieczęci: trzypiętrowy budynek, po jego obu stronach po jednym wysokim liściastym drzewie

Publikacje: opis PWGW, opis Wilpert XIII.9, ryc. Wilpert nr 234; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4