Startseite » 1476 Marienfeld (Oś) II

1476 Marienfeld (Oś) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMarienfeld · · · Oś
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Redendes Siegel

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: 1873 – 1923

Wymiary odcisku: 21 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 177, b.p. (1873, 1923); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} MARIENFELD

Opis pola pieczęci: Matka Boska w koronie

Publikacje: opis PWGW, opis Wilpert XIII.10; opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, SC, s. 467; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4