Startseite » 1477 Mittel Seichwitz (Zdziechowice Środkowe)

1477 Mittel Seichwitz (Zdziechowice Środkowe)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMittel Seichwitz · · · Zdziechowice Środkowe
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1813

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 22 mm Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 406, b.p. (1813, 1845, 1859)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * MI ZEICHWITZ […]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} pług orzący pole skierowany w prawo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4