Startseite » 1478 Neudorf (Nowa Wieś, dawniej Nowa Wieś Oleska) I

1478 Neudorf (Nowa Wieś, dawniej Nowa Wieś Oleska) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNeudorf · · · Nowa Wieś, Nowa Wieś Oleska
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1825

Chronologia odcisku: 1825 – 1871

Wymiary odcisku: 16 x 19 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 178, b.p. (1825, 1859, 1871)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} NEYDORF : GEM

Opis pola pieczęci: wiatrak z czterema skrzydłami

Publikacje: opis PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4