Startseite » 1481 Neu Karmunkau (Nowe Karmonki) I

1481 Neu Karmunkau (Nowe Karmonki) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNeu Karmunkau · · · Nowe Karmonki
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Topographisch

Datacja odcisku: 1836

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 17 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 161, b.p. (1836, 1844)

Legenda pieczęci w otoku: NEV KARMVN […]

Opis pola pieczęci: dwa budynki przylegające (?)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4