Startseite » 1483 Neu Karmunkau (Nowe Karmonki) III

1483 Neu Karmunkau (Nowe Karmonki) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNeu Karmunkau · · · Nowe Karmonki
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Staatswappen

Datacja odcisku: 1893

Chronologia odcisku: 1893 – 1917

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 161, b.p. (1893, 1908, 1917)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE VORSTAND NEU KARMUNKAU + || KREIS ROSENBERG O/SCHL.

Opis pola pieczęci: godło państwowe – orzeł z berłem i jabłkiem w szponach

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4