Startseite » 1484 Neu Karmunkau (Nowe Karmonki) IV

1484 Neu Karmunkau (Nowe Karmonki) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNeu Karmunkau · · · Nowe Karmonki
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1926

Chronologia odcisku: 1926 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 161, b.p. (1926)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE VORSTAND NEUKARMUNKAU * || KREIS ROSENBERG OSCHL.

Opis pola pieczęci: trójkąt

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4