Startseite » 1489 Nieder Paulsdorf (Pawłowice, dawniej Pawłowice Gorzowskie) III

1489 Nieder Paulsdorf (Pawłowice, dawniej Pawłowice Gorzowskie) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNieder Paulsdorf · · · Pawłowice, Pawłowice Gorzowskie
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1905

Chronologia odcisku: pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 180, b.p. (1905)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} Gemeinde- Vorstand || Kreis Rosenberg, O.-S. W polu: PAULSDORF (ozdobne ornamenty nad i pod napisem)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4