Startseite » 1490 Nieder Paulsdorf (Pawłowice, dawniej Pawłowice Gorzowskie) IV

1490 Nieder Paulsdorf (Pawłowice, dawniej Pawłowice Gorzowskie) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNieder Paulsdorf · · · Pawłowice, Pawłowice Gorzowskie
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1931

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 232, b.p. (1931)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} + Gemeindevorstand + || Krs. Rosenberg O.-S. W polu: Paulsdorf

Publikacje: –