Startseite » 1493 Ober Seichwitz (Zdziechowice Górne) I

1493 Ober Seichwitz (Zdziechowice Górne) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćOber Seichwitz · · · Zdziechowice Górne
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1813

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 406, b.p. (1813)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […]

Opis pola pieczęci: postać Archanioła Michała (?)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4