Startseite » 1498 Poczolkau, Poscholkau (Poczołków) I

1498 Poczolkau, Poscholkau (Poczołków) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPoczolkau, Poscholkau · · · Poczołków
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Wappen

Datacja odcisku: 1829

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 19 x 22 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 2260, k. 7 (1829)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} [[POCZ]]ELKAWER GEME SIEGELL

Opis pola pieczęci: wspięty lew zwrócony w prawo

Publikacje: opis PWGW; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4

Uwagi: wizerunek lwa występował na pieczęci z 1723 r., APWr, KK, sygn. 165