Startseite » 15 Brzezetz (Brzeźce) II

15 Brzezetz (Brzeźce) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBrzezetz · · · Brzeźce
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1921

Chronologia odcisku: 1921 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 155, b.p. (1921)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} · Gemeindevorstand Brzezetz · || Kreis Cosel O/S.

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu siedem kłosów zboża pomiędzy dwoma sierpami skierowanymi do środka pola

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 15

Schlagwörter: