Startseite » 1503 Psurow (Psurów) III

1503 Psurow (Psurów) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPsurow · · · Psurów
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: koniec XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1890)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || ROSENBERG O/S. W polu: PSUROW | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4