Startseite » 1505 Radau (Radawie) II

1505 Radau (Radawie) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRadau · · · Radawie
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Andere Formen der Erwerbstätigkeit

Datacja odcisku: 1859

Chronologia odcisku: 1859 – 1891

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 186, b.p. (1859); APOp, WP w Oleśnie, sygn. 10, b.p. (1891)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE RADAU : || ROSENBERG KREIS

Opis pola pieczęci: dzban, nad dzbanem gwiazda sześcioramienna, pod dzbanem ozdobny ornament w kształcie półksiężyca z gwiazdami na końcach

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4