Startseite » 151 Slawentzitz Dorf (Sławięcice)

151 Slawentzitz Dorf (Sławięcice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSlawentzitz Dorf · · · Sławięcice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Schriftsiegel

 

Datacja odcisku: 1927
Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 150 (1927)

Legenda pieczęci w otoku i w polu:{podwójne obrzeżenie ciągłe} Gemeinde-Vorstand || R.-B. Oppeln

W polu: Slawentzitz-Dorf (nad i pod napisem ozdobny ornament)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 151