Startseite » 1515 Schoffschütz (Sowczyce) III

1515 Schoffschütz (Sowczyce) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchoffschütz · · · Sowczyce
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Staatswappen

Datacja odcisku: 1891

Chronologia odcisku: 1890 – 1901

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 189, b.p. (1890, 1891)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE VORSTAND SCH[[OFFSC]]HUTZ + || KR. ROSENBERG O/SCHL.

Opis pola pieczęci: godło państwowe – orzeł z berłem i jabłkiem w szponach

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4