Startseite » 1517 Schönwald (Świercze) I

1517 Schönwald (Świercze) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchönwald · · · Świercze
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Redendes Siegel

Datacja odcisku: 1817

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 19 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Oleśnie, sygn. 6902, k. 5 (1817)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SCHONWALD : GEM

Opis pola pieczęci: las – sześć wysokich drzew (topoli?) na murawie

Publikacje: opis PWGW, opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, KPW 4