Startseite » 1519 Schönwald (Świercze) III

1519 Schönwald (Świercze) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchönwald · · · Świercze
Kreis Rosenberg · · · powiat oleski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1930

Chronologia odcisku: 1930 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Oleśnie, sygn. 232, b.p. (1930)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} Gemeindevorstand || Kr. Rosenberg O/S. W polu: Schönwald (ozdobne ornamenty nad i pod napisem)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, KPW 4